FERROSEAL

Adhezní můstek a antikorozní ochranný nátěr na betonovou výztuž

0331/1 FERROSEAL Ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα

VLASTNOSTI A APLIKACE

FERROSEAL je předpřipravená cementová malta na ochranu ocelové výztuže betonu před korozí a zároveň slouží jako adhezní můstek mezi starým a novým betonem nebo sanační maltou.

BARVA

Červenohnědá.

SPOTŘEBA

Jako antikorozní nátěr: 0,07-0,13 kg/m výztužného prvku.
Jako pojivo: cca. 2,0 kg/m².

BALENÍ

15 kg, 5 kg, 1 kg.