ISOMAT se od samého počátku řídí hodnotami společenské odpovědnosti podniků a udržitelnosti. Pro ISOMAT je to odrazovým můstkem pro neustálé sebezdokonalování, protože díky zlepšování efektivity může společnost realizovat svou firemní vizi zlepšování kvality života lidského kapitálu i širší společnosti.

Pro nás v ISOMATu jsou naši lidé naším klíčovým aktivem, kam neustále investujeme a díky kterým se vyvíjíme. Hlavním zájmem společnosti je zachování vysoce kvalifikovaného personálu, zajištění bezpečných a zdravých pracovních podmínek a nabídka stálého školení prostřednictvím technických nebo vzdělávacích seminářů. Kromě toho naši pracovníci implementují naše praktiky společenské odpovědnosti do vztahů s našimi zákazníky, chápou jejich neustále se měnící potřeby a poskytují vysoce kvalitní služby.

Pokud jde o životní prostředí, ISOMAT usiluje o realizaci politiky s cílem zajistit udržitelný rozvoj a ochranu přírodního prostředí. Společnost používá systém environmentálního managementu, certifikovaný podle ISO 14001 s cílem snížit spotřebu přírodních zdrojů, snížit znečištění ovzduší a ušetřit energii při výrobě svých výrobků. Recyklace je také prioritou pro management a zaměstnance, podporovaná v rámci hlavní firemní politiky.

Příspěvek ISOMATu pokrývá také oblast vzdělávání a kultury tím, že se účastní výzkumných programů organizovaných univerzitami, zatímco v rámci posilování oblasti odborného vzdělávání umožňuje studentům návštěvy univerzit a odborných škol v zařízeních společnosti.

V ISOMATu je společenská odpovědnost součástí dynamického rozvoje společnosti, ve snaze nejen zvyšovat kvalitu našich výrobků a služeb, ale také úroveň jejího přínosu pro společnost. Hodnoty trvale udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti budou vždy řídit společnost s cílem zlepšit život našich lidí a životní prostředí. Pro ISOMAT není společenská odpovědnost pasivním konceptem, ale cestou vedoucí k lepší a udržitelnější budoucnosti.