V ISOMATu jsme vášniví inovátoři a jsme odhodláni vyvíjet nové produkty. Z tohoto důvodu vlastní naše společnost plně organizované oddělení výzkumu a vývoje, které se skládá z 5 různých laboratoří chemie a je vybaveno specializovaným vědeckým personálem, který každoročně vyvíjí 10-20 nových produktů v souladu s měnícími se potřebami trhu a nejnovějším technologickým vývojem ve stavebnictví. Oddělení výzkumu a vývoje zároveň zlepšuje naše současné portfolio produktů v souladu s potřebami či požadavky trhu.

Vytváření nových produktů je nezbytným procesem, který je základem strategie naší společnosti, jejímž cílem je neustálý rozvoj jak v Řecku, tak i na zvláště náročných zahraničních trzích.

V uplynulých letech jsme se zaměřili především na vývoj řady produktů pro renovace a opravy. Za tímto účelem jsme do značné míry obohatili naši kategorii opravářských výrobků a vyvinuli jsme mnoho nových řad dekorací nebo renovačních produktů. Nejdůležitější skupinou výrobků, které jsme vyvinuli, byly barvy ISOMAT COLOR SYSTEM pro vnitřní nebo vnější povrchy, což otevřelo cestu pro úspěšný vstup ISOMATu na zvláště konkurenčním trhu průmyslových barev. Náš sortiment barev je každoročně aktualizován o nové a specializovanější výrobky, jako je řada výrobků ISOMAT na ochranu dřeva, které jsou proslulé svou vynikající kvalitou.

Řada mikrocementových výrobků a dekorativních nátěrových systémů pro podlahy a stěny, které díky své kvalitě a jejich efektnímu konečnému výsledku dosáhly výrazného průniku na mnoho trhů, je zcela relevantní pro proces renovace a estetické přestavby interiérů i exteriérů.

V souvislosti s modernizačními stavebními pracemi, které jsou podporovány a posíleny prostřednictvím programů EU, jsme vyvinuli řadu integrovaných produktových systémů pro vnější tepelnou izolaci, a to ISOMAT THERMOSYSTEM a KELYFOS, oba certifikované podle ETAG 005, které představují vynikající řešení pro renovace budov, a to při současné úpravě fasád.

ISOMAT navíc v roce 2012 významně investoval do vytvoření kompletního, vertikálně integrovaného výrobního závodu na bázi polyuretanových produktů, který obohatí portfolio společnosti o inovativní ISOMAT POLYURETHANE SYSTEMS, mezi které patří vodotěsné materiály, podlahové krytiny, tmely, základní nátěry a lepidla. ISOMAT je v současné době jednou z mála společností, které mají takové technologie ve stavebních materiálech na světě, což společnosti dává konkurenční výhodu pro další rozvoj exportního prodeje a pronikání na nové trhy.